Gizarte ekintza

 
- Kotizazio gabeko eta Gizarte-ongizateko fondoko pentsioak
- Egoitzetarako onarpenak (hirugarren adin, emakume, adingabeko eta elbarrien egoitzetan).
- Elbarritasunak.
- Osasun-txartel indibiduala.
- Etorkinei aholkularitza.
- AGINTZARI programaren mendeko Esku-hartze Plana.
- Etxeko tratu txarrei buruzko aholkularitza.
- Adingabekoen laguntza eta eskola jarraipena.
- Familia-hezitzailea.