Albisteak

 

Hiru langile kontratatuko dira, Udalen azpiegituren mantentze-lanak egiteko. Interesdunek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

Agiriak:

-B1 motako gida-baimena
-Familiaren errodazte-ziurtagiria
-Familia unitateko langabe bakoitzaren lan-egoera (Lanbide ziurtagiria)
Interesdunek ezagutzak izango dituzte arlo hauetan:
-Makinen eta erreminten eerabilera (sasi-garbitzeko makina, motozerra,
dumpers-traktorea, etab.)
-Igeltserotza, iturgintza eta lorezaintza.
-Jaietarako kioskoen muntatze-eta desmuntatze-lanak

Aurreko lanetan lan-esperientzia izan beharko da

Epea: 2013ko MAIATZAREN 24ra bitarten
Ordua: 13,30era arte, Udal-bulegoetan

Ikusi bandoa